FED Bankfrossan har gjort att Fed nu inte bara har inflationen att ta hänsyn till vid onsdagens räntebesked. Det krävs nu att banken kommer med ett budskap som kan lugna, för marknaden behöver andrum, menar Johan Javeus, chefsstrateg på SEB.

Mycket tyder dock på att den amerikanska centralbanken, the Fed, höjer styrräntan med 0,25 procentenheter vid sitt möte i veckan.

Enligt Johan Javeus blir den viktiga frågan att bevaka hur den amerikanska centralbanken kommer att formulera sig kring hur man ser på riskerna i det finansiella systemet och hur bankfrossan kan påverka räntepolitiken framöver. Detta efter kollapserna i de amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank och First Republic och UBS övertagande av Credit Suisse.

Problemen i banksektorn har skett under the Feds tysta period som råder ett par veckor innan räntebeskedet och att man därför hittills inte haft tillfälle att kommentera hur händelserna kan komma att påverka penningpolitiken.

− Tidigare har allt fokus från the Fed och andra centralbanker varit riktat mot inflationsbekämpning medan finansiell stabilitet har varit en fråga som man helt har kunnat bortse från under det senaste året då man genomfört en rad aggressiva räntehöjningar, säger Johan Javeus.

− Som så ofta när det gäller stabilitetsfrågor har detta dykt upp väldigt snabbt, säger han.

Enligt Johan Javeus tvingar bankkrisen nu Fed hitta en medelväg mellan att undvika att signalera panik, men samtidigt indikera till marknaden att vi är nära slutet för räntehöjningarna.

− Många har länge hävdat att ”något måste gå sönder” innan Fed är beredd att sätta stopp för sin aggressiva åtstramning och det är svårt att inte hävda att det kravet nu är uppfyllt. Vår bild är att Fed kommer leverera en normal 25-punktershöjning att den åtföljs av ett rätt mjukt budskap från Fed-chefen Jerome Powell, säger Javeus.

Hur lyder det budskapet, tror du?
− Jag tror att man låter marknaden förstå att man tar hänsyn till riskerna i det finansiella systemet, men att man samtidigt är nära slutet på räntehöjningarna. Det marknaden behöver nu är lite andrum, säger han.

Javeus pekar på att räntehöjningarna under fjolåret har varit stora och gått väldigt snabbt. Eftersom inflationen varit så hög har Fed inte känt att de haft tid att vänta in effekterna på ekonomin av de höjningar man redan gjort innan det var dags att höja igen.

− Det har skapat en extra risk i det finansiella systemet och i ekonomin som helhet. Det gör att jag tror att man kommer att gå varligare fram från och med nu. Man kan inte fortsätta med räntehöjningar i den takt som vi har sett hittills. Det tror jag är lärdomen av det som har hänt den senaste tiden.