Aktie Storytels streamingintäkter för det andra kvartalet uppgick till 704 miljoner kr (545), motsvarande en årlig tillväxt på 29 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet betalande abonnenter i slutet av kvartalet var 2,03 miljoner, att jämföra med cirka 1,63 miljoner ett år tidigare. Den genomsnittliga intäkten per kund och månad, arpu, var under andra kvartalet 116 kr (112).

För Nordics-segmentet var streamingintäkterna under kvartalet 469 miljoner kr (423), medan bolagets egen prognos var intäkter på 472-474 miljoner kr.

För Non-Nordics var streamingintäkterna 235 miljoner kr (122), att jämföra med bolagets egen prognos 226-231 miljoner kr.