Storytels streamingintäkter för Q4 och helåret 2022 i linje med prognos

2023-01-09 08:00:00

Streamingintäkterna för det fjärde kvartalet 2022 i segmentet Nordics uppgick till 498 MSEK. Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter för Q4 i det nordiska segmentet var 1,132 miljoner, vilket motsvarar en ökning på 84 000 abonnenter jämfört med Q4 2021.
Streamingintäkterna för segmentet Non-Nordics var 244 MSEK under det fjärde kvartalet 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt på +67 procent - +94 procent exklusive verksamheten i Ryssland som upphörde under tredje kvartalet 2022. Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i segmentet Non-Nordics uppgick till 904 000 under fjärde kvartalet 2022, motsvarande en ökning på 167 000 abonnenter jämfört med Q4 2021.
- I Norden visade vår marknadsledande tjänst fortsatt god tillväxt, bland annat tack vare lanseringar av nya attraktiva erbjudanden för alla plånböcker, inklusive introduktionen av Storytel Premium - vår nya tidsbegränsade (100 timmar/månad) prenumeration som kompletterar Storytels starka abonnemangserbjudande, säger Storytels VD, Johannes Larcher.
- Jag är också glad att se våra utomnordiska marknader leverera stabil intäktstillväxt driven av våra lönsamma prioriterade marknader på det europeiska fastlandet och i USA. Vårt resultat under det fjärde kvartalet boostar vårt engagemang att betjäna vår växande abonnentbas och fortsätta vår tillväxtresa med fokus på hållbar lönsamhet. Vi är hängivna att förmedla det bästa ljudberättandet till vår publik och vi kommer fortsätta satsa på att förfina varje aspekt av vår produkt och tjänst för dem, säger Johannes Larcher.

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Tusen SEK |Q4 2021 |Q1 2022 |Q2 2022 |Q3 2022 |Q4 2022 |Q4 2022 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Totalt | | | | |Utfall |Prognos |
|Streaming*,** | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Intäkter |605 128 |698 599 |704 454 |742 426 |742 283 |735 000-745 000|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Intäkter exkl |584 495 |679 654 |693 464 |732 837 |742 374 | |
|Ryssland | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Bruttoresultat|220 003 |283 868 |278 554 |307 463 | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Bruttomarginal|36,4% |40,6% |39,5% |41,4%  | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Betalande |1784 600|2051 000|2031 000|2064 000|2036 000| |
|abonnenter | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|ARPU |113 |114 |116 |120 |122 | |
|(SEK/Månad) | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
| | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Streaming | | | | | | |
|Nordics* | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Intäkter |459 018 |458 555 |469 390 |492 765 |498 336 |495 000-498 000|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Bruttoresultat|171 791 |165 788 |177 354 |189 289 | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Bruttomarginal|37,4% |36,2% |37,8% |38,4%  | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Betalande |1047 900|1061 000|1078 000|1129 000|1132 000| |
|abonnenter | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|ARPU |146 |144 |145 |145 |147 | |
|(SEK/Månad) | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
| | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Streaming Non | | | | | | |
|-Nordics** | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Intäkter |146 110 |240 044 |235 064 |249 662 |243 947 |240 000-247 000|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Intäkter exkl |125 477 |221 099 |224 074 |240 073 |244 038 | |
|Ryssland | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Bruttoresultat|48 212 |118 080 |101 190 |118 173 | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Bruttomarginal|33,0% |49,2% |43,0% |47,3%  | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Betalande |736 700 |990 000 |953 000 |935 000 |904 000 | |
|abonnenter | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|ARPU |66 |81 |82 |89 |90 | |
|(SEK/Månad) | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+

*Storytel Norge är inkluderat i ovan siffror till 100%. I de konsoliderade siffrorna rapporteras Norge enligt kapitalandelsmetoden.
**Inkluderar den ryska verksamheten vilken fasats ut per Q3 2022.
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.
Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.
För mer information, kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22
Email: andreas.lindblom@storytel.com
Dan Panas, Head of Communications & PR
Tel: +46 70 186 52 90
Email: dan.panas@storytel.com
Om Storytel
Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har över en miljon titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.

Cision