Aktie Storytel hade i genomsnitt 1.083.400 betalande abonnenter i det fjärde kvartalet 2019. Det motsvarar en ökning med 69.000 abonnenter jämfört med det tredje kvartalet, och innebär en årlig abonnenttillväxt på 41 procent.

”Storytel överträffar därmed prognosen om 1.079.000 abonnenter för perioden”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Streamingintäkterna för det fjärde kvartalet kom in på 421 miljoner kronor, jämfört med 417 miljoner kronor som prognostiserats. Det ger en intäktsökning på 45 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.

”På juldagen passerade Storytel dessutom ytterligare en milstolpe och avslutade 2019 med en abonnentstock med över 1.100.000 betalande kunder, vilket var målsättningen för året”, skriver bolaget.

I Norden uppgick det totala antalet betalande kunder under fjärde kvartalet 2019 till 757.600, något över prognosen om 756.000 kunder, och innebar en ökning på 141.300 abonnenter jämfört med motsvarande kvartal 2018.

I Non-Nordics-segmentet uppgick det totala antalet betalande kunder till 325.800, även det något över prognosen om 323.000 abonnenter vilket innebar en årlig tillväxt på 173.400 abonnenter, eller 114 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.

Streamingintäkterna i Norden uppgick till 352 miljoner kronor jämfört med prognosen 349 miljoner kronor och 340 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019.

Streamingintäkterna i Non Nordic blev 69 miljoner kronor, jämfört med prognos om 68 miljoner kronor och 59 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019. Intäktsökningen förklaras främst av stark abonnenttillväxt i samband med storhelgerna, samt en bibehållen hög arpu (genomsnittlig intäkt per användare), skriver Storytel.