Aktie Storytel backar på Stockholmsbörsen efter tisdagens rapport som innehöll en lägre prognos för tillväxten det kommande kvartalet jämfört med vad marknaden har vant sig vid. Anledningen till den konservativa prognosen är en avmattning i de utomnordiska länderna. Det säger ljudboksbolagets vd och grundare Jonas Tellander i en intervju.

I det första kvartalet ökade streamingintäkterna med 45 procent och under det andra med 43 procent. Det kommande tredje kvartalet väntas en ökning med, i sammanhanget, mer modesta 21 procent.

Enligt Jonas Tellander var det framförallt i de utomnordiska länderna så som Ryssland, Turkiet, Indien och Italien som tillväxten ”försvann i princip helt under juli”, när länderna öppnade upp efter coronanedstängningarna. I dessa länder har bolaget sett en hög tillströmning av nya kunder under våren och bland dessa är kundomsättningen (”churn”) högre.

”Nu ser vi att det börjar ta lite fart igen under augusti, men vi är osäkra på hur stark tillväxten kommer att vara under resten av året och därför har vi ett ganska konservativt estimat för det tredje kvartalet och helåret”, säger vd:n och tillägger:

”Håller hårdare i plånboken”

”Sedan vet vi inte riktigt om vi kommer att se att folk börjar hålla hårdare i plånboken om ekonomin försämras och arbetslösheten går upp, och att det kan ligga bakom att tillväxten inte är lika stark i de här länderna”.

Det gångna andra kvartalet är dock Jonas Tellander nöjd med. Som bolaget tidigare meddelat överträffades prognosen för antalet betalande kunder och prickade prognosen för streamingintäkterna.

Samtidigt minskade förlusten och ebitda-marginalen uppgick till -6,1 procent och prognosen för att nå en marginal om -1-5 procent för helåret lämnades orörd.

Fem länder av 20 länder lönsamma

Förutom de nordiska länderna som gick in i året med lönsamhet, väntas nu även Finland och Ryssland bli lönsamma någon gång under de kommande tre kvartalen. Men bolaget finns i dag i 20 länder, varav fem är lönsamma, och de kommande tre åren finns ytterligare 20 länder i planen. Så när bolaget som helhet blir lönsamt vill Jonas Tellander inte sia om.

”Det har vi ingen prognos på i nuläget utan det hänger ihop med mixen av länder som vi lanserar i. Vi hoppas ju att lönsamheten ska komma inom fem år från lansering av ett land så mixen är väldigt avgörande för när vi blir lönsamma på totalen”, säger han och konstaterar att varje land är en lokal ”business” med sina egna utmaningar.

Skeptiskt mottagande

I Norden är till exempel marknaden för ljudböcker väl utvecklad där bokmarknaden har förändrats och ljudböcker har blivit en allt viktigare del av förlagens och författarnas försäljning.

”Vi förväntar oss att se den utvecklingen hända på många fler marknader men det kan ta lite tid ibland med olika fart på olika marknader”, säger vd:n.

Marknaden mottog rapporten med skepsis och aktien, som har stigit brant med en uppgång på dryg 70 procent för året, föll omkring 6 procent i förmiddagshandeln.

Pareto Securities skriver i en kommentar till rapporten att det andra kvartalet förvisso var i linje med analyshusets förväntningar, men att den prognostiserade tillväxten för det tredje kvartalet var under förväntningarna och att den signalerar en ökad osäkerhet utanför de nordiska länderna.