Emission Den riktade emission som Storytel aviserade efter onsdagens börstängning gjordes till en kurs om 218 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 1,6 procent mot onsdagens stängningskurs. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen som omfattade cirka 5,4 miljoner aktier inbringar därmed totalt närmare 1,2 miljarder kronor före emissionskostnader.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat AMF Pensionsförsäkring, C WorldWide Asset Management, Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder, Skandia Liv, Swedbank Robur och Vitruvian Partners.

När emissionsplanerna presenterades uppgav Storytel att likviden avses användas för att bland annat tillgodose Storytels fortsatta investeringar i innehållsproduktion, försäljning och marknadsföring samt för att finansiera eventuella förvärvsmöjligheter i enlighet med bolagets kommunicerade expansionsstrategi.

Storytel hade inför emissionen omkring 62,5 miljoner utestående B-aktier.

Den riktade emissionen sköttes av ABG Sundal Collier och Swedbank.