STORYTEL: STREAMINGINT 742 MLN KR 4 KV (EGEN PROG 735-745) (NY)

2023-01-09 08:11:37

(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ljudboksföretaget Storytels streamingintäkter för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 742 miljoner kronor. Det var i linje med bolagets egen prognos om 735-745 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intäkterna för segmentet Nordics under det fjärde kvartalet uppgick till 498 miljoner kronor, vilket även det var i linje med prognos.

Antalet betalade abonnenter i kvartalet uppgick till 2,0 miljoner, jämfört med nära 1,8 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.

Streamingintäkterna för segmentet Non-Nordics var 244 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt om 67 procent, eller 94 procent exklusive verksamheten i Ryssland som upphörde under tredje kvartalet 2022.

Antalet betalande abonnenter i segmentet Nordics ökade med 84.000 abonnenter jämfört med fjärde kvartalet 2021 medan de ökade med 167.000 i segmentet Non-Nordics jämfört med motsvarande period.

Streamingintäkterna för helåret 2022 ökade med 31 procent, exklusive Ryssland, vilket även det var i linje med prognos, enligt bolaget.Direkt-SE