Aktie Ljudboksföretaget Storytel har släppt nya prognoser och finansiella mål inför tisdagens kapitalmarknadsdag.

Storytel räknar med en abonnenttillväxt på 36 procent under 2020 och därmed nå 1,5 miljoner betalande kunder. Streamingintäkterna väntas samtidigt öka till mellan 1,9 och 2,0 miljarder kronor under året, motsvarande en intäktstillväxt på mellan 32 och 35 procent.

Storytel kommer lansera sin tjänst i ytterligare 1-3 länder under året, och fortsätta ”den starka expansionen” i de 20 länder tjänsten redan har lanserats.

Storytels negativa ebitda-marginal förväntas förbättras från minus 16 procent år 2019 till spannet minus 10-12 procent under 2020. Detta med befintliga redovisningsprinciper, där kostnadsföringsmodellen av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tillämpas, uppger bolaget.

Under 2020 förväntas ytterligare 2-4 marknader nå lönsamhet. Under inledningen av året har Nederländerna anslutit sig till gruppen av lönsamma marknader. Landet är det femte i ordningen att nå lönsamhet.

När det gäller mål fram till år 2023 förutspår Storytel en genomsnittlig årlig abonnenttilllväxt på omkring 40 procent. Samtidigt väntas en genomsnittlig årlig intäktstillväxt inom streamingverksamheten på omkring 35 procent.

Lönsamhet förväntas uppnås på varje enskild lokal marknad inom fem år från lansering. Vidare räknar bolaget med fortsatt expansion med lanseringar på över 20 nya marknader.