Jonas Tellander, vd, Storytel.

Aktie Ljudboksföretaget Storytel står fast vid sina finansiella mål för 2023, men bolaget behöver några icke-organiska händelser för att nå de tillväxttalen. Det sade Storytels vd Jonas Tellander vid fredagens rapportpresentation.

Målen för 2023 är en årlig genomsnittlig tillväxttakt för streamingintäkterna på 30-35 procent och en tillväxttakt i antalet abonnenter på omkring 40 procent.

”På de nivåer vi är nu ser vi att vi växer 20 procent naturligt organiskt (streamingintäkterna, reds anm). Allt utöver det måste komma från bra nyheter på våra marknader, partnerskap och M&A”, sade han.

I sin rapport för det tredje kvartalet sänkte Storytel sina prognoser för helåret 2021 och har nu som mål att streamingintäkterna ska uppgå till 2,25 miljarder kr, motsvarande en tillväxt på 20 procent. Tidigare var målet 2,25-2,3 miljarder.

Antalet betalande abonnenter 2021 beräknas vara 1,82-1,84 miljoner motsvarande en tillväxt på 23-25 procent, jämfört med tidigare bedömning 1,95-2,0 miljoner abonnenter.

”Vi är inte i något krisläge, men abonnenttillväxten är lägre än vad vi hade räknat med”, kommenterar Jonas Tellander.

Han höll med om att prognosrevideringen är relativt stor och hänvisar främst till lägre tillväxt i Indien, men också i Ryssland där Storytels ledning har haft höga förväntningar på lågprisabonnemangen. Att den latinamerikanska regionen ”stått still” har också bidragit till de reviderade utsikterna.

”Generellt sett har vi varit lite för optimistiska kring hur snabbt folk kan börja konsumera ljudböcker”, sade Jonas Tellander.

Finanschefen Sofie Zettergren uppgav också att Storytel planerar att öka investeringarna framöver på sina åtta främsta marknader, där bolaget märkt att det har varit ”underinvesterade”, i syfte att stimulera tillväxt.

I dagsläget investerar Storytel 7-8 procent av försäljningen i innehåll.

”Vi vill definitivt öka det över tiden”, sade hon.

Vid 11.45-tiden hade Storytel fallit 14,7 procent till 148,80 kr.

 

Graf över Storytels kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront