Jonas Tellander, vd, Storytel.

Aktie Storytel kommer att överträffa prognoserna för fjärde kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Streamingintäkterna för det fjärde kvartalet 2020 blev 503 miljoner kr, jämfört med prognostiserade 500 miljoner kr som prognostiserats, en ökning på 31 procent mot föregående år.

Storytel hade under det fjärde kvartalet 1.442.000 betalande abonnenter i genomsnitt, vilket är högre än prognosen på 1.435.000 betalande kunder.

Abonnentökningen för det fjärde kvartalet 2020 landade på 358.600 jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Ökningen av betalande abonnenter kom framför allt från marknader utanför Norden där ökningen var 58,4 procent, och vd Jonas Tellander skriver att: ”Storytel avslutade det fjärde kvartalet med effektiva och uppskattade lanseringar i Belgien och Thailand”.