Rapport Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett ebitda-resultat om -37,8 miljoner kr för det andra kvartalet (-78,6).

Resultat efter skatt landade på -56,5 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (-66,9).

Den totala nettoomsättningen uppgick till 554 miljoner kr (402).

Storytel har även offentliggjort att antalet betalande abonnenter i genomsnitt under det andra kvartalet uppgick till 1.256.500 miljoner, en ökning med 101.800 kunder jämfört med det första kvartalet 2020.

Ljudboksföretaget meddelade i början av augusti att streamingintäkterna för det andra kvartalet ökade till 459 miljoner kr, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 43 procent.

Storytel räknar nu med att streamingintäkterna för det tredje kvartalet kommer att uppgå till 484 miljoner kr, en ökning om 21 procent jämfört med samma period föregående år.

För helåret väntas streamingintäkterna nu uppgå till 1,9 miljarder kr, här låg den tidigare uppgivna prognosen i spannet 1,9 till 2,0 miljarder kr.

Även intäkttillväxten justeras ned till 32 procent jämfört med det tidigare spannet 32-35 procent.

Bolaget behåller den tidigare prognosen att antalet abonnenter kommer att vara 1,5 miljoner fler vid utgången av 2020 jämfört med 2019.

Prognosen för en negativ ebitda-marginal för helåret i spannet 1-5 procent bibehålls också.