Storytels vd Jonas Tellander.

Storytel: Högre omsättning men sämre resultat

Publicerad 2018-08-15 09:18

Rapport Storytel redovisar ett resultat efter skatt på -64,4 miljoner kr för det andra kvartalet 2018 (-26,7). Rörelseresultatet (ebitda) blev -44,1 miljoner (-8,0). Nettoomsättningen uppgick till 344 miljoner kr (280).

Storytels abonnentstock ökade med 47 procent till 621 200 abonnenter i genomsnitt under det andra kvartalet, vilket bolaget tidigare uppgett. Det är ”i riktning mot” att nå 800 000 abonnenter i slutet av 2018, enligt vad Storytel skriver i sin delårsrapport.

Streamingintäkterna, som även dessa offentliggjorts tidigare, steg med 43 procent till 239 miljoner kr och var ”i riktning mot” att nå 1 000 miljoner kr under 2018.