Aktie Storytel har utsett Johannes Larcher till ny vd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Johannes Larcher har tidigare arbetat inom medie- och innehållsbranschen, senast som chef för HBO Max International. Han tillträder som vd den 1 oktober i år.

Nuvarande tillförordnad vd Ingrid Bojner kommer att fortsätta ingå i ledningsgruppen.

Vidare har Storytels styrelse beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 september för att godkänna valberedningens förslag att utse Jared Grusd, Lina Brouneus och Lutz Finger till nya styrelseledamöter.