Rapport Ljudboksföretaget förbättrade resultatet under det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen steg rejält. 

Storytel redovisar ett resultat efter skatt på -24 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-76).

Ebitda-resultatet uppgick till 7 miljoner kronor (-66).

Nettoomsättningen uppgick till 609 miljoner kronor (491).

I oktober meddelade Storytel att bolaget hade 1.360.300 betalande abonnenter i genomsnitt under det tredje kvartalet, en ökning med 103.300 kunder jämfört med andra kvartalet 2020 och högre än bolagets prognos på 1.345.000 betalande kunder. Dessa preliminära siffror överensstämmer även med siffrorna i tredjekvartalsrapporten.

Även streamingintäkterna för det tredje kvartalet kom in i linje med tidigare siffror som bolaget gett. Dessa kom in på 490 miljoner kronor, jämfört med 484 miljoner kronor som prognostiserats av bolaget. Årlig intäktstillväxt uppgick därmed till 23 procent.

Spår fortsatt stark tillväxt fjärde kvartalet

Storytel räknar med att streamingintäkterna för det fjärde kvartalet kommer att uppgå till cirka 500 miljoner kronor, en ökning om 25 procent jämfört med samma period föregående år, samt att antalet betalande prenumeranter uppgår till 1.435.000 i snitt för kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Det motsvarar en tillväxt om 41 procent på årsbasis.

Det framgår av bolagets rapport för det tredje kvartalet.

För helåret väntas streamingintäkterna fortsatt uppgå till 1,9 miljarder kronor.

Även prognosen för intäkttillväxten upprepas, som är på 32 procent för helåret 2020.

Bolaget behåller den tidigare prognosen att antalet abonnenter kommer att vara 1,5 miljoner fler vid utgången av 2020 jämfört med 2019.

Prognosen för en negativ ebitda-marginal för helåret i spannet 1-5 procent bibehålls också.