Rapport Ljudboksboksbolaget Storytel hade 1.256.500 betalande abonnenter i genomsnitt under det andra kvartalet, en ökning med 101.800 kunder jämfört med första kvartalet 2020 och något högre än prognosen på 1.250.000 betalande kunder. Streamingintäkterna låg däremot ungefär på samma nivå som tidigare.  

Streamingintäkterna för det andra kvartalet kom in på 459 miljoner kr, jämfört med 458 miljoner kr som prognostiserats. Årlig intäktstillväxt uppgick därmed till 43 procent.

Streamingintäkterna i Norden kom in på 366 miljoner kr, vilket var i linje med prognos. I Non Nordics-segmentet ökade streamingintäkterna till 93 miljoner kr, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 113 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.