Storytel: Delårsrapport januari - juni 2022

2022-08-05 08:00:00

Höjdpunkter
"Jag är stolt över att kunna konstatera att Storytel såg en streamingtillväxt exklusive Ryssland på 31 procent under det andra kvartalet, och en positiv EBITDA-marginal på 1,6% för koncernen justerat för jämförelsestörande poster. Detta drevs av fortsatt tillväxt på våra prioriterade marknader i Norden, Europa samt USA och ett målmedvetet engagemang för att effektivisera kostnader, investeringar och resurser i linje med vår fokuserade strategi." säger Ingrid Bojner, tillförordnad VD, Storytel.
Finansiella höjdpunkter

 • Intäkterna från Streaming upp 29% från Q2 2021 till 704 (545) MSEK, 31% exklusive Ryssland 
 • Nettoomsättningen ökade med 28% från Q2 2021 till 781 (611) MSEK
 • Bruttoresultatet uppgick till 290 (232) MSEK, och motsvarar en marginal om 37,2%
 • Bruttoresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 315 (232) MSEK och motsvarar en marginal om 40,3% marginal
 • EBITDA uppgick till -6 (-59) MSEK och motsvarar en marginal om -0,7% (-9,7%)
 • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 13 (-59) MSEK och motsvarar en marginal om 1,6% (-9,7%)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,80 (-1,88) SEK
Övriga höjdpunkter
 • Fortsatt implementering av de fyra strategiska pelarna samt omorganisation
 • Fokuserade investeringar på prioriterade marknader
 • Introduktion av limited-on-time abonnemanget Basic
 • Bolagets årsstämma hölls den 4 maj
 • Storytel åtar sig att sätta klimatmål inom Science Based Targets-initiativet
Tabell 1: Nyckeltal

Tusen SEK Q2 Q3 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
2021 2021
Totalt Prognos
Streaming1
Intäkter 545 583 605 128 698 599 704 454 724 000-731 000
451 084
Intäkter exkl 529 565 584 495 679 654 693 464
Ryssland 197 949
Bruttoresultat 209 233 220 003 283 868 278 554
529 287
Bruttomarginal 38,4% 40,0% 36,4% 40,6% 39,5%
Betalande 1 626 1 724 1 784 600 2 051 000 2031 000
abonnenter 900 000
genoms.2
ARPU 112 113 113 114 116
(SEK/månad)

Streaming
Nordics1
Intäkter 423 447 459 018 458 555 469 390 489 000-491 000
323 199
Bruttoresultat 161 179 171 791 165 788 177 354
457 074
Bruttomarginal 38,1% 40,0% 37,4% 36,2% 37,8%
Betalande 983 1 024 1 047 900 1 061 000 1078 000
abonnenter 600 000
genoms.
ARPU 143 146 146 144 145
(SEK/månad) 

Streaming Non
-Nordics
Intäkter 122 135 146 110 240 044 235 064 235 000-240 000
128 885
Intäkter exkl 105 118 125 477 221 099 224 074
Ryssland 874 750
Bruttoresultat 48 54 48 212 118 080 101 190
073 213
Bruttomarginal 39,4% 39,9% 33,0% 49,2% 43,0%
Betalande 643 700 736 700 990 000 953 000
abonnenter 300 000
genoms.
ARPU 63 65 66 81 82
(SEK/månad) 

Books
Intäkter 149 180 204 316 149 305 156 999
962 116
Bruttoresultat 85 119 128 737 84 399 78 185
866 054
Bruttomarginal 57,3% 66,1% 63,0% 56,5% 49,8%

Group total2
Intäkter 611 680 740 805 747 170 780 730
202 855
Bruttoresultat 232 279 281 977 288 498 290 363
135 882
Bruttomarginal 38,0% 41,1% 38,1% 38,6% 37,2%

1 Storytel Norge är inkluderat i ovan siffror till 100%.
2 I de konsoliderade siffrorna rapporteras Norge enligt kapitalandelsmetoden. Intäkter från Streaming i tabell 1 är således högre än i gruppens konsoliderade intäkter för att bättre kunna jämföra snittintäkt per abonnent. Se not 5 för ytterligare detalj.  
För fullständig rapport, se bifogad pdf.
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22
Email: andreas.lindblom@storytel.com
Dan Panas, Head of Global Communications & PR
Tel: +46 70 186 52 90
Email: dan.panas@storytel.com
Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.sesamt 08-528 00 399.
Om Storytel
Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har fler än en miljon titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.

Cision