Storvinst för Investor

Publicerad 2012-04-24 08:28

Delårsrapport Investmentbolaget Investor redovisar ett resultat efter skatt på 10.913 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (346). Resultatet per aktie uppgick till 14:36 kronor (0:51).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 220 kronor.

Det ger en substansrabatt på 33,9 procent per den 31 mars räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 36,6 procent i slutet av december.

Totalavkastningen för de första tre månaderna blev 14 procent (6).

Under perioden erhöll Investor en utdelning från EQT på 1,4 miljarder kronor.