Sektor Danske Bank fortsätter implementeringen av den strategiplan som löper över 2023 och varslar 1.600 tjänster som kommer försvinna inom 6-12 månader, framgår av ett pressmeddelande.

Från den 1 januari 2021 kommer också banken ledas i en ny organisationsform, bestående av två verksamhetsenheter.

Dessa består av enheten person- och företagskunder och en annan enhet för större företag och institutioner. Ledningsgruppen kommer att bestå av bankens direktion och ”12 erfarna ledare”.

Danske Bank kommer också tillsätta kundnöjdhetschefer för Danmark och Norden, framgår vidare av pressmeddelandet. Den nuvarande privatkundchefen Thomas Mitchell blir den ena av dessa.

Banken ska sänka sina kostnader och därför får medarbetare i de flesta avdelningarna i Danmark möjlighet att lämna in ansökningar till och med den 25 oktober om att erhålla avgångsvederlag mot att de avslutar sina anställningar.

Danske Bank har drygt 22.000 medarbetare. Hälften av dessa är anställda i Danmark.

”Neddragningarna kommer att beröra alla våra marknader, även Sverige. Men i dagsläget har vi ingen uppfattning om i vilken utsträckning, utan det återstår att se”, säger Anna Sundblad, presschef för Danske Bank Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt.