I annonssamarbete med INVESCO

ANNONS Allt fler får upp ögonen för börshandlade fonder, så kallade ETF:er. Ett passivt investeringsinstrument som följer utvecklingen av ett tillgångsslag – och utmanar aktivt förvaltade fonder genom låga avgifter.  

En börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund) ger en kostnadseffektiv exponering mot ett underliggande tillgångsslag, som ett aktieindex eller en råvara. Denna typ av fond är ett alternativ till aktivt förvaltade fonder, vars relativt höga avgifter kan få stor betydelse för den slutgiltiga avkastningen.

– Skillnaden mellan en ETF och en aktivt förvaltad fond är att förvaltaren av ETF:en inte går in och gör en syn på specifika bolag. Fonden följer i stället ett definierat och transparent referensindex. Då uppstår möjligheten att erbjuda produkten till lägre avgifter, säger Fredrik Nilsson, Head of ETFs Nordics på Invesco som är en av världens största aktörer inom området.

Ökat intresse bland privatpersoner

Historiskt har den primära målgruppen för ETF:er varit institutionella investerare, som har använt dessa som verktyg för effektiv allokering mot aktie- och obligationsmarknaden. På senare år har dock intresset ökat bland privatpersoner som vill spara långsiktigt och samtidigt fånga framtida trender.

– I dag finns det en uppsjö av börshandlade fonder, upp emot 8000 olika. Mitt råd till privatpersoner är att screena för de områden som man är intresserad av. Det kan vara exponering mot ett bredare globalt aktieindex, men också tematiska produkter inom hållbarhet, kryptovaluta och guld, säger Fredrik Nilsson.

Nyfiken på ETF:er? Ta reda på mer här.

Hållbarhetstema – en tillväxtraket

Han spår stor tillväxt inom ESG-tematiska ETF:er, alltså börshandlade fonder som följer index för klimatanpassade bolag. Här är företag som har en låg hållbarhetsprofil exkluderade, och företag som anses bättre positionerade för framtida hållbarhetsutmaningar överviktade.

– Vi ser även stort intresse för segmentet blockchain, som fångar mycket av tillväxten inom kryptovalutor. Genom att investera i en blockchain-ETF handlar man inte i de faktiska kryptovalutorna, utan tar del av tillväxten genom en korg av aktier i bolag som är exponerade mot det här segmentet, förklarar Fredrik Nilsson.

”En av världens största”

Invesco har cirka 130 ETF:er i Europa och över 400 ETF:er globalt. Flera av dessa är ESG-tematiska med inriktning mot solenergi och förnybar energi. I utbudet finns även blockchain-fonder och ETF:er som ger exponering mot guld. Invesco utvecklar ständigt nya produkter baserat på kunders önskemål och det egna produktutvecklingsteamets framtidsspaningar.

– Detta är en av våra styrkor. Att vi är en global aktör är en annan. Invesco är en av världens fyra största emittenter av ETF:er och förvaltar cirka 500 miljarder dollar inom det här segmentet. Vi har därmed stordriftsfördelar i vår förvaltning och kan hålla låga avgifter, konstaterar Fredrik Nilsson.

Läs mer om Invesco här.

Om Invesco

Invesco Ltd. är en global oberoende kapitalförvaltare. Med ett AUM på 1,6 biljoner USD, 8 000 anställda i fler än 20 länder globalt och nordiskt kontor i Stockholm, levererar Invescos investeringsteam ett omfattande utbud av aktiva, passiva och alternativa investeringsmöjligheter.

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.