Rapport Byggbolaget Peabs rörelseresultat enligt IFRS-redovisning blev 170 miljoner kr i det första kvartalet 2020. Väntat var ett rörelseresultat på 278 miljoner, enligt Infronts snittestimat baserat på fyra analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 11.870 miljoner, mot väntade 12.168 miljoner.

Orderingången uppgick till 12.608 miljoner kr under kvartalet, mot väntade 11.779 miljoner.

Peab har fram till i dag påverkats relativt lite av coronaviruset och merparten av produktionen har löpt på utan störningar. De långsiktiga effekterna är däremot svåra att bedöma. Det skriver Peabs vd Jesper Göransson i rapporten för det första kvartalet.

Offentliga lokaler stabilt område

Han skriver att de relativt små effekterna i stor del hänger ihop med Peabs höga andel interna leveranser men också i hög grad tack vare kompetenta och lösningsorienterade medarbetare.

De marknadsutsikter som uppdaterats i samband med rapporten pekar på nedgångar i husbyggnadsinvesteringarna, framför allt när det gäller bostäder och kommersiella lokaler.

Offentliga lokaler förväntas däremot vara mer stabilt och anläggningsinvesteringarna förväntas öka under 2020.

”På lite längre sikt är det vår övertygelse att efterfrågan på Peabs produkter kommer att vara god på samtliga marknader där vi verkar. Detta under stöds också av fortsatt låga räntor. Dessutom kan byggbranschen få en stor betydelse för att få i gång ekonomierna i de länder där vi har verksamhet för att mildra effekterna av coronapandemin”, skriver Jesper Göransson.

Sänker kostnadsmassan

Under andra kvartalet kommer Peab genomföra samordningar av stödfunktioner i verksamheten för att uppnå en lägre kostnadsmassa, högre effektivitet och ökad flexibilitet. Vidare bygger bolaget upp strukturer för att kunna korttidspermittera och utbilda personal.

”Dessa åtgärder kommer att medföra ökade kostnader i år. Samtidigt ökar vår förmåga att hantera olika scenarion vad gäller den kortsiktiga marknadsutvecklingen och vi stärker vår konkurrenskraft långsiktigt”, skriver Jesper Göransson.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.