Rapport SAS intäkter uppgick till 2.282 miljoner kr (9.707) under det första kvartalet, november 2020-januari 2021, i det brutna räkenskapsåret 2020/21. Justerat för valuta är intäkterna 6.960 miljoner kr lägre än motsvarande period föregående år, skriver SAS i kvartalsrapporten.  

Minskningen av intäkterna är främst hänförlig till en lägre övergripande efterfrågan till följd av covid-19-pandemin samt de reserestriktioner som har införts.

Rörelseresultatet uppgick till -2.171 miljoner kr (-767) och resultat före skatt uppgick till -1.936 miljoner kr (-1.087).

Minskningen av resultat före skatt jämfört med motsvarande period föregående år var främst hänförlig till intäktsbortfallet på grund av covid-19, skriver SAS.

Periodens resultat uppgick till -2.050 miljoner kr (-861)

Totala jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 12 miljoner kr (-9) och avser reavinst från försäljning av tre flygplan 737-800 samt en byggnad.

Föregående års jämförelsestörande post bestod av en omstruktureringskostnad.

”Återhämtningen pågår till 2022”

SAS upprepar att den återhämtning mot mer normala efterfrågenivåer som nu väntar flygbranschen efter pandemin spås pågå fram till 2022, framgår av delårsrapporten för det första kvartalet.

Den mest avgörande faktorn för återhämtningen är att myndigheter ska våga lätta på gällande reserestriktioner och därmed möjliggöra för flygindustrins återhämtning, är enligt SAS en hög vaccinationsgrad.

”Ytterst begränsad efterfrågan”

”Därför följer SAS vaccinationsutvecklingen noga runtom i världen, för att stå redo att snabbt växla upp kapaciteten när förutsättningarna tillåter. I närtid kommer dock efterfrågan med stor sannolikhet att vara ytterst begränsad”, skriver SAS.

Passagerarmixen framöver väntas bli präglad av en ökad andel fritidsresenärer än tidigare, vilket ställer än större krav på flexibilitet och säsongsanpassning av verksamheten, enligt flygbolaget.