Aktie Den aktieförsäljning som informationstjänsteföretaget Karnovs storägare Five Arrows flaggade för efter börsstängning på onsdagen skedde till ett pris om 49 kronor per aktie och omfattade nästan 19,4 miljoner aktier - mer än aviserade 15 miljoner.

Det framgår av ett meddelade från Carnegie som hanterade transaktionen.

Aktien i Karnov stängde på 53:50 kronor på onsdagen, vilket innebär att rabatten i placingen landade på 8,4 procent.

Den sålda posten motsvarar cirka 19,9 procent av aktierna i bolaget. Efter transaktionen äger Five Arrows inte några aktier i Karnov.

Five Arrows var en av säljarna i introduktionserbjudandet inför Karnovs notering på Stockholmsbörsen i våras. Five Arrows är finansrådgivaren Rotschilds europeiska private equity-verksamhet.