Bostad Närmare 70 procent av storstadsborna i Sverige tror att bostadspriserna fortsätter upp under 2022, om än i en klart lugnare takt än de senaste två åren. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av fastighetsmäklaren Bjurfors, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

När boende i Stockholm, Göteborg och Malmö i början av januari får svara på vad de tror om bostadsprisernas utveckling där de själva bor de närmaste 12 månaderna svarar 69 procent att de tror att priserna kommer att stiga. Endast 5 procent tror på sjunkande priser.

Samtidigt tror de flesta, 56 procent totalt, på en prisuppgång på 2-5 procent. Endast 3 procent räknar med att bostadspriserna stiger 10 procent eller mer. Svaren är snarlika i de olika städerna.

Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige, delar bedömningen om fortsatt stigande bostadspriser i en makligare takt.

”Bostadspriserna kommer sannolikt fortsätta mot nya höjder i år, men i en lägre takt. Räntor, arbetsmarknad och ekonomiska prognoser pekar åt rätt håll och det finns fortfarande ett underskott på bostäder, främst på villor och radhus som ökat i popularitet under pandemin”, säger han i en kommentar.

De risker han ser är stigande inflation, tidigarelagda räntehöjningar eller kraftigt ökad arbetslöshet, ”men inget av det ser jag som särskilt troligt i dagsläget”.

Undersökningen visar också att 61 procent av de tillfrågade tror att bostadsräntorna kommer att vara högre om ett år.

”Räntan är den enskilt viktigaste faktorn för bostadspriserna, därför har jag lite svårt att få ihop tron på högre ränta med tron på högre priser. Men detta kommer så klart av den senaste tidens inflationsoro. Min bild är dock att Riksbanken inte har någon brådska att höja reporäntan då man behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik för att stödja återhämtningen”, säger Fredrik Kullman.