IPO Investmentbolaget Storskogen har offentliggjort sitt prospekt inför noteringen på Stockholmsbörsen. Teckningskursen i erbjudandet som består av nyemitterade- och befintliga aktier blev 38:50 kronor, motsvarande ett bolagsvärde på cirka 56,4 miljarder kronor före kapitaltillskottet.

I erbjudandet, om sammanlagt 348 miljoner aktier, består cirka 55 procent av befintliga aktier.

De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget cirka 6 miljarder kronor före transaktionskostnader.

För att täcka eventuell övertilldelning finns en option att emittera ytterligare 52 miljoner aktier, motsvarande ett värde om upp till cirka 2 miljarder kronor före transaktionskostnader.

Bolaget har inför erbjudandets lansering fått teckningsförbindelser för ett sammanlagt belopp om drygt 11 miljarder kronor, motsvarande nära 72 procent av antalet erbjudna aktier, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Storskogen avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att stärka bolagets likviditet, vilket kommer att medföra ytterligare kapital till den fortsatta förvärvs- och tillväxtstrategin, enligt pressmeddelandet.

Anmälningsperioden för allmänheten förväntas öppna den 28 september och första handelsdag väntas bli den 6 oktober, enligt pressmeddelandet.