Storskogen Group AB: Inbjudan till presentation av Storskogens delårsrapport för det första kvartalet 2022

2022-05-10 14:30:00

Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via webbsändning och via telefonkonferens, med möjlighet att ställa frågor.

Följ webbsändningen via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/storskogen-group-q1-2022  

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46 856 642 692
UK: +443 333 009 266
US: +1 6 319 131 422
Deltagar-PIN (för deltagare i USA): 14859899#

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

Cision