Aktie Bolagsgruppen Storskogen har avtalat om att avyttra målarbolagsgruppen Dextry och har slutfört avyttringen av hustillverkaren Skidstahus. Avyttringarna är en del av Storskogens kontinuerliga översyn av verksamheten i relation till koncernens strategi och finansiella mål. Det meddelar Storskogen i ett pressmeddelande.

De avyttrade enheterna har en samlad nettoomsättning på cirka 1.195 miljoner kronor och ett ebita-resultat på cirka 30 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna.

De sålda verksamheterna värderas till cirka 450 miljoner kronor på skuld- och kassafri basis. Storskogens bedömning är att avyttringarna inte medför någon väsentlig resultatpåverkan från vinst eller förlust av avyttrade tillgångar.

Likviden kommer att användas för återbetalning av skuld och bidrar därmed till en lägre räntebärande nettoskuld i förhållande till ebitda-resultatet, noterar Storskogen.