Ratos ser trög marknad

Publicerad 2013-02-15 07:55

Rapport Det blev ett förlustkvartal för Ratos, med vd Susanna Campbell. Hon räknar med en fortsatt trög marknad i år.

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på -363 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (-184). Resultatet per aktie uppgick till -1:14 kronor (-0:58).

Resultatet före skatt uppgick till -289 miljoner kronor (-75). Totalavkastningen uppgick till -17 procent för aktien under helårsperioden.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (5:50).

Ratos vd Susanna Campbell skriver i rapporten att för Ratos-bolagens del, med stor exponering mot Europa och Norden, förväntar bolaget sig en fördröjd återhämtning och därmed en fortsatt trög marknad åtminstone under första halvåret 2013.