Större förlust för Oasmia

Publicerad 2014-06-05 09:16

Rapport Fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret slutade med en rejäl förlust för läkemedelsutvecklaren Oasmia.

Läkemedelsutvecklaren Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -37,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret maj 2013-april 2014 (-23). Resultatet per aktie uppgick till -0:45 kronor (-0:28). 

Nettoomsättningen uppgick till 20.000 kronor (0). Rörelseresultatet blev -35,2 miljoner kronor (-21,9).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt -105 miljoner kronor (-72) med en omsättning på 60.000 miljoner (0). 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det gångna räkenskapsåret.