Rapport Ljudboksföretaget Storytel redovisar en förlust som var större än vad analytikerna befarat. Även omsättningen kom in under förväntan.

Storytel redovisar ett ebitda-resultat på -78,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av tre analyser hade räknat med -46 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 863 miljoner kronor mot väntade 900 miljoner.

Resultat efter skatt blev -135 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med -96.

Streamingintäkterna blev 605 miljoner kronor (503). Bolaget har tidigare meddelat preliminära streamingintäkter för det fjärde kvartalet 2021 på 605 miljoner kronor, vilket var i linje med bolagets prognos.

Den årliga ökningen av antalet betalande abonnenter för det fjärde kvartalet landade på 24 procent, eller 342.600 stycken, jämfört med motsvarande kvartal året före. Här hade preliminära siffror om en ökning på just 342.600 nya abonnenter lämnats.

I genomsnitt hade Storytel 1.784.600 betalande abonnenter under kvartalet, en ökning från 1.442.000 betalande abonnenter motsvarande kvartal året innan. De preliminära siffrorna var just 1.784.600 betalande abonnenter i genomsnitt.

Ingen utdelning föreslås. Analytiker hade inte räknat med någon utdelning. Inte heller året innan gjorde Storytel någon utdelning.

Prognoser för 2022

 Storytel räknar med att streamingintäkterna i första kvartalet 2022 kommer att uppgå till 693-700 miljoner kronor.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Bolaget upphör samtidigt med att ge prognos för antalet betalande prenumeranter.

För helåret 2022 har Storytel nu som mål att streamingintäkterna ska öka med 30-34 procent inklusive förvärvet av Audiobooks.com. Prognosen innefattar inte några positiva bidrag från partnerskapet med Spotify, som det för närvarande görs en översyn av.

Storytel har vidare som mål att ebitda-marginalen för helåret 2022 ska landa i intervallet -3 till 0 procent.