Aktie En storpost om 3.318.733 aktier i Oscar Properties har internmäklats av Erik Penser Bank under måndagen. Det framgår av Infronts avslutsstatistik.

Den mäklade posten matchar Kvalitenas kvarvarande innehav i Oscar Properites.

Aktieposten mäklades till 2:00 kronor per aktie i en affär värd cirka 6,6 miljoner kronor.

Kvalitena har under slutet av året sålt av stora delar av sitt innehav i Oscar Porpoerties.

Om den mäklade posten är en Kvalitena-försäljning så har bolaget gått från att i slutet av oktober i fjol äga 15,8 procent till att nu inte äga några aktier i bolaget.

Kvalitena har tidigare sålt aktier till vd Oscar Engelberts bolag Parkgate.