Aktie Den placing av cirka 3 miljoner aktier i det digitala magasinbolaget Readly som aviserades efter Stockholmsbörsens stängning på tisdagen har genomförts till kursen 55 kronor per aktie.

Det innebär en samlad försäljningslikvid på i storleksordningen 165 miljoner kronor. Kursen motsvarar en rabatt på 13 procent jämfört med tisdagens stängningskurs för Readly-aktien som var 62:95 kronor.

Köpare var kvalificerade investerare i Sverige och utomlands.

Innan placingen inledde Zouk Capital en stegvis distribution av cirka 7,1 miljoner aktier i Readly till sina andelsägare. Ett antal av andelsägarna gav Zouk Capital i uppdrag att ombesörja en försäljning av de mottagna aktierna.

”Zouk Capital agerade enkom på uppdrag av och enligt instruktioner från säljarna i förhållande till placeringen. Zouk Capital rådgav inte säljarna i deras beslut att sälja aktier, och de har inte delat någon information med säljarna som inte har offentliggjorts. Varken Zouk Capital eller dess representanter sålde aktier i placeringen”, framhålls det.

Investmentbanken ABG Sundal Collier genomförde den accelererade bookbuilding-processen.