Storförlust för Vostok Nafta

Publicerad 2011-11-16 08:57

Investmentbolaget Vostok Nafta redovisar ett resultat efter skatt på -130 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2011 (45,5).

Resultatet per aktie uppgick till -1:29 dollar (0:45).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 35:93 kronor.

För niomånadersperioden blev resultatet efter skatt -96,1 miljoner dollar (46,4).