Rapport Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett rörelseresultat på -34,6 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2018 (-12,6). Det framgår av kvartalsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 389 miljoner kr (306).

Resultatet före skatt blev -31 miljoner kr (-7,4) och efter skatt uppgick resultatet till -33,8 miljoner kr(-8,1). Resultatet per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,08).