Storförlust för Karolinska

Publicerad 2011-11-25 09:20

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på -141 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (-15,1).

Resultatet per aktie uppgick till -2:64 kronor (-0:33).

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (3,1).

Kassaflödet för niomånadersperioden var 58 miljoner kronor (-348).