Storförlust för Industrivärden

Publicerad 2012-07-05 10:55

Delårsrapport Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett resultat efter skatt på -2,8 miljarder kronor för det andra kvartalet 2012 (-0,8). Resultatet per aktie uppgick till -7:19 kronor (-2:67).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 113 kronor.

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 5,1 miljarder kronor (-4,3).

Totalavkastningen uppgick till 13 procent för aktien under halvårsperioden.

Industrivärdens aktieportföljs värde ökade med 3,3 miljarder kronor till 59,8 miljarder kronor, efter justeringar för köp och försäljningar under första halvåret 2012.

Portföljens totalavkastning uppgick under samma period till 10 procent jämfört med 7 procent för totalavkastningsindex.

Under första halvåret 2012 genererade aktieinnehavet i Handelsbanken, Sandvik och Volvo en bättre avkastning än avkastningsindex. Skanska, SSAB och Ericsson genererade en sämre avkastning än indexet.

Under första halvåret förvärvades aktier för 440 miljoner kronor medan aktier för 872 miljoner kronor avyttrades, som en följd av derivataffärer.

Största försäljning avsåg Handelsbanken med 606 miljoner kronor och största förvärvet var Skanska med 110 miljoner.

Under första halvåret 2012 visade den korta handeln ett resultat på 51 miljoner kronor, jämfört med 92 miljoner samma period föregående år.

Förvaltningskostnaderna uppgick till 58 miljoner kronor, jämfört med 51 miljoner samma period 2011.