Rapport Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -81,0 miljoner kr för det första kvartalet 2019 (-78,4).

Nettoomsättningen blev till 715 miljoner kr (665). Bruttomarginalen uppgick till 33,4 procent (32,0). Rörelseresultatet blev -87,7 miljoner kr (-98,0).

Ebita-marginalen, exklusive engångsposter, blev -10,9 procent (-14,6).