Yvonne Mårtensson

AKTIETIPS: Medicinteknikbolag med sikte på tillväxt

Publicerad 2011-10-05 16:08

Ett medicinteknikbolag som växer så det knakar, med god lönsamhet. Yvonne Mårtenssons Lundabolag Cellavision har allt man kan önska sig.

Superentreprenören Christer Fåhreus skapelse Cellavision har inga problem med efterfrågan. Med en tillväxt på 140 procent sedan 2006, eller cirka 35 procent per år, har bolaget där Yvonne Mårtensson är vd överträffat det egna tillväxtmålet om 15 procent per år med råge, även i tider av sämre konjunktur.

I takt med att laboratorierna rationaliseras och personer ersätts av analysinstrument ökar efter-frågan på Cellavisions instrument för blodanalys. Och den omvandlingen befinner sig bara i sin linda.

Men lönsamheten släpar efter. I fjol landade rörelsemarginalen på 10,5 procent att jämföra med målet om 15 procent. Hittills har dock tillväxt prioriterats framför lönsamhet, och det är nog som sig bör i ett tillväxtföretag.

I Cellavisions fall handlar det om att anställa fler. I snitt har antalet anställda ökat med cirka 10 procent, eller 5–7 personer, per år. Och den takten lär fortsätta ytterligare något år innan organisationen nått en kritisk massa.

Komponentbrist och annat trassel i produktionen har också belastat lönsamheten. Bland annat har underleverantören Kitron flyttat sin produktion från Karlskoga till Jönköping under juli, vilket inneburit längre leveranstider till kund.

Medan komponentbristen nu verkar löst, bland annat genom att bolaget har anställt egna inköpare, kommer produktionsflytten att påverka årets tredje kvartal negativt. Från och med september räknar Cellavision med att leveranserna ska kunna möta den förväntade tillväxten.

Sist men inte minst har den underliggande tillväxten i såväl intäkter som resultat dolts av negativa valutaeffekter, främst i dollar och euro. I dag säkrar Cellavision 50–75 procent av planerade valutaströmmar men resten slår direkt mot resultaträkningen.  Försäljningen i USA ökade exempelvis med hela 70 procent under första halvåret räknat i dollar.

Rörelseresultatet för perioden landade på 7 miljoner kronor men skulle med oförändrade kurser närapå dubblerats till cirka 13 miljoner kronor, eller i marginaltermer ökat från 9 till 18 procent. Det säger en del om lönsamhetspotentialen.

På kort sikt bör minskade problem i produktionskedjan synas i lönsamheten framöver, men en varning för tredje kvartalet som lär bli ett hack i kurvan.

På längre sikt ger den i dag samlade produktionen hos Kitron en möjlighet att öka såväl effektivitet som lönsamhet. När personalstyrkan vuxit klart och kraften i försäljningen via distributörerna Sysmex och Beckman Coulter kommer till sin fulla styrka lär lönsamheten följa samma väg som försäljningstillväxten.

En fortsatt försvagning av kronan jämfört med euro och dollar är förstås också något som skulle gynna lönsamheten, men det ligger utanför bolagets kontroll.

Cellavision levererade nyligen sitt tusende instrument, vilket innebär en tillväxt på 33 procent sedan vi skrev vår förra köprekommendation av aktien i februari 2010. Då stod aktien i 15 kronor. I dag är den värderad till en tia. I en tid med svaga tillväxtutsikter borde ett tillväxtbolag av Cellavisions kaliber värderas högre.