STORBRIT: PPI -0,8% I DECEMBER JMF NOV, +14,7% JMF DEC 2021

2023-01-25 08:03:54

STOCKHOLM (Direkt) Brittiska producentpriser sjönk 0,8 procent i december, jämfört med månaden före, enligt icke säsongsjusterad statistik. Jämfört med motsvarande månad föregående år steg priserna 14,7 procent.

Föregående period steg priserna med 1,0 procent under månaden och 17,5 procent i årstakt.Direkt-SE