STORBRIT: KOMBINERAT PMI (PREL) OFÖRÄNDRAT PÅ 53,1 I JUNI

2022-06-23 10:33:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det kombinerade inköpschefsindexet avseende brittisk produktion (S&P Global Composite PMI) var oförändrat på 53,1 i juni, jämfört med 53,1 föregående månad.

Förväntningarna pekade mot ett index på 52,6 enligt Trading Economics konsensusprognos.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin sjönk till 53,4 jämfört med 54,6 föregående månad, väntat var 53,7.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn var oförändrat på 53,4 jämfört med 53,4 föregående månad, väntat var 53,0.Direkt-SE