Sektor Sveriges fem största banker – SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Danske Bank – inledde i juni förra året ett samarbete med Polismyndigheten om bekämpande av penningtvätt genom ökad informationsdelning.

Pilotfasen har enligt bankerna gett lovande resultat och de deltagande parterna har nu beslutat att formalisera samarbetet, framgår det av pressmeddelanden från Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Initiativet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) har inneburit att de deltagande bankerna regelbundet träffat Polisens underrättelseenhet Noa (Nationella operativa avdelningen) för att dela information.

Syftet har varit att bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism.

”Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser”, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, i en kommentar.

SAMLIT ska under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete. Man ska även verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet.