Börsen JP Morgans toppstrateg Marko Kolanovic rekommenderar bankens kunder att minska börsexponeringen och öka kassaandelen i portföljen. Han pekar ut ansträngda bolagsvärderingar, höga räntenivåer och risken för en lågkonjunktur som de främsta skälen till att undvika aktier.

Även bortsett skuldtaksfrågan är den potentiella uppsidan på börsen inte tillräckligt god i förhållande till riskerna med att köpa aktier. Det uppger JP Morgans marknadsstrateg Marko Kolanovic i en analyskommentar till bankens kunder, rapporterar Marketwatch

Förutom skuldtaksproblematiken utgör ”den förhöjda risken för en lågkonjunktur”, ”ansträngda bolagsvärderingar”, ”höga räntenivåer” och ”minskad likviditet” andra orosmoln på den amerikanska börshimlen, enligt strategen. 

”Vi föredrar kassa framför aktier givet räntan på 5 procent som man får på det förstnämnda alternativet”, tillägger Marko Kolanovic och syftar då på att placera de likvida medlen i portföljen i amerikanska statsobligationer med kort löptid. 

Exempelvis uppgår marknadsräntan på amerikanska statsskuldväxlar som löper en och tre månader till 5,8 respektive 5,3 procent. 

Kolanovic och hans kollegor rekommenderar dessutom att kunderna ökar andelen guld i portföljens råvaruben. Detta på bekostnad av oljeexponeringen, även det med anledning av risken för en stundande lågkonjunktur. Den väntade nedgången i världsekonomin har under året pressat ned oljepriserna.