Råvaror Trots att allt fler experter räknar med en lågkonjunktur i närtid kommer oljepriset att fortsätta uppåt till hela 125 dollar i mitten på nästa år. Det bedömer storbanken SEB i en ny analys. 

I USA fortsätter oljelagren att falla medan dem i Kina ligger på säsongsmässigt låga nivåer. Ovanpå det träder snart EU:s förbud mot import av rysk olja i kraft, skriver SEB:s chefsanalytiker för råvaror, Bjarne Schieldrop, i en analyskommentar.

Allt detta innebär att det finns ”mycket uppåtrisk” i oljepriserna framöver, fortsätter han. 

Enligt SEB:s bedömning rör sig priset på Nordsjöolja, brent, mot 125 dollar per fat. Banken väntar sig att snittpriset på brentolja uppgår till 115 dollar under första kvartalet 2023 för att sedan stiga till 125 dollar kvartalet därefter.

Den senaste månaden har brentoljan, under en förhållandevis slagig handel, blivit runt 7 procent dyrare. Priset stiger ytterligare ett par procent på tisdagen till omkring 95 dollar per fat, vilket är en bit under toppnivåerna på 128 dollar i samband med att Ryssland invaderade Ukraina tidigare i år. 

Bjarne Schieldrop och SEB upplever att oljehandeln har speglat riskaptiten på marknaden i stort den senaste tiden, det vill säga att priset gått ned när oron ökat och tvärtom.

De tidigare nämnda EU:s sanktionerna kommer med start den 5 december även att stoppa tredje land från att använda finansiella tjänster och försäkringar från EU-baserade bolag i oljeaffärer med Ryssland. 

SEB påtalar att EU-baserade försäkringsbolag har en dominerande ställning inom den globala sjöfarten. Uppskattningar visar att bolagen står bakom ungefär 90 procent av alla försäkringar. 

– EU-förbudet den 5 december är därför ett oerhört kraftfullt verktyg. Risken är att förbudet leder till en kraftig nedgång i den ryska råoljeexporten till sjöss från och med den dagen, skriver storbanken i analysen. 

Det har funnits en oro över att sanktionerna kommer att få oljepriset att skjuta i höjden eftersom utbudet kraftigt begränsas. För att motverka detta har G7-länderna föreslagit ett pristak som innebär att det blir tillåtet att köpa rysk olja och använda tjänster från EU-baserade bolag om priset inte överstiger en viss nivå. 

Tanken är att den ryska oljeexporten kan fortsätta, men att landets exportintäkter samtidigt minskar ordentligt. Ryssland har i sin tur varit tydliga med att man inte tänker sälja olja till någon aktör under något form av pristak. 

– Vi är övertygade om att så kommer att vara fallet. Dessutom har det kommit få detaljer om G7:s förslag. Marknaden väntar och väntar. I brist på besked verkar marknaden i stor utsträckning avstå från att beställa sjöleveranser av rysk olja i december, skriver SEB vidare i analysen.