Riksbanken Handelsbanken ändrar sin prognos inför Riksbankens penningpolitiska möte i november till en höjning med 75 punkter, från 50 punkter tidigare. Det framgår av ett kundbrev på torsdagen.

Prognosändringen motiveras bland annat med en svagare krona, vilket delvis har drivits av räntespreaden mot andra centralbanker. Samtidigt är förväntningarna på styrräntorna för andra centralbanker (Fed, ECB, Bank of England och Norges Bank) nu cirka 25 punkter högre i mitten av 2023 än de var vid Riksbankens septembermöte.

Därtill är ledande inflationsindikatorer, som i Konjunkturbarometern, fortsatt höga och Riksbankens egen företagsunderökning visar på fortsatta planer att höja priser.

Trots prognosjusteringen inför novembermötet håller Handelsbanken fast vid sin tidigare prognos om att Riksbankens styrränta toppar på 2,75 procent, vilket den når efter februarimötet om Handelsbankens prognos om en höjning med 25 punkter i februari slår in. Tidigare hade Handelsbanken räknat med ytterligare en höjning med 25 punkter i april.