Räntan Styrkan i ekonomin gör att centralbankerna kommer att tvingas höja styrräntorna mer än tidigare väntat, enligt Nordeas ekonomer. Banken tror att Federal Reserve höjer räntan till närmare 6 procent och ECB till 4 procent under året. 

Den nya prognosen lämnar bankens ekonomer i ett kundbrev på torsdagen. Ekonomerna betonar att att marknadens prissättning för bara några veckor sedan antydde att Fed var nära att vara klar med räntehöjningarna. Samtidigt antydde ECB:s referenser till mer balanserade inflationsrisker att styrräntan kanske inte behövde höjas mycket mer efter den väntade höjningen i mars.

”Som marknadsutsikterna har förändrats på bara några få veckor. Vi tror att centralbankerna fortfarande har mycket arbete kvar att göra, och riskerna lutar över mot att höjningscykeln kommer att fortsätta betydligt längre”, skriver ekonomerna på Nordea.

Banken räknar nu med att Fed fortsätter höja styrräntan i 25-punkterssteg vid varje möte till och med i september, vilket skulle föra upp styrränteintervallet till 5,75-6,00 procent. ECB väntas höja styrräntorna med 50 punkter i mars och maj därefter med 25 punkter i juni, och det kan komma att behövas ytterligare höjningar efter det.

De räknar också med fortsatta uppgångar i långa räntor, Nordea sätter en målnivå på 4,50 procent för den amerikanska tioårsräntan. De väntar också nya toppnivåer för långa tyska räntor, med uppåttryck från både styrräntehöjningar, reduktion av ECB:s obligationsinnehav samt många emissioner.

Nordea-ekonomerna noterar samtidigt att minskade räntedifferenser gentemot euron har varit den viktigaste faktorn bakom den svaga utvecklingen för svenska och norska kronor hittills i år. De räknar därmed med att såväl Riksbanken som Norges Bank kommer att följa med ECB:s och Federal Reserves räntehöjningar för att förhindra ytterligare kronförsvagning.