Ränta Efter den senaste tidens kraftigt stigande långräntor så skriver Swedbank upp prognosen för bundna boräntor.

Det är i det senaste ”Räntebladet” som Swedbank konstaterar att obligationsräntorna i både Sverige och omvärlden stigit sedan i mitten av december. Det lär dessutom fortsätta uppåt.

”Vi räknar med att räntorna stiger ytterligare under prognosperioden då konjunkturen stärks, inflationen ligger kvar högt och centralbankerna drar ned på stimulanserna”, skriver Swedbank.

Det innebär samtidigt att de bundna boräntorna väntas stiga och Swedbank reviderar upp prognoserna för bundna boräntor för 2022 och 2023.

”De bundna bolåneräntorna steg mot slutet av förra året och vi räknar med en gradvis uppgång även framöver. Ett högre globalt ränteläge, tillsammans med att Riksbanken väntas trappa ned köpen av säkerställda obligationer under året, bidrar till att lyfta de bundna boräntorna”, skriver Swedbank.

Däremot väntas den korta tremånadersräntan ligga mer eller mindre stilla i år för att börja stiga när Riksbanken höjer räntan.

”Riksbanken indikerar att reporäntan kommer att höjas till 0,25 procent i slutet av 2024, vilket är senare än vår prognos (andra halvåret 2023). Marknaden diskonterar fortfarande en höjning redan under 2022, vilket vi alltså inte tror realiseras. Detta håller tillbaka svenska korträntor i år. Den rörliga bolåneräntan väntas börja stiga först under 2023 då Riksbanken höjer räntan”, skriver Swedbank.

Tabell: Swedbanks ränteprognos 

swedbank-ranteprognos-11-jan-2022
Källa: Swedbank