Börsen Höstens börsrally tyder på att marknaden väntar sig att ekonomin mjuklandar efter årets ränteuppgång. Det har ökat risken för nya bakslag, enligt Swedbank som därför sänker aktievikten i portföljen.

Tecken på att inflationstoppen ligger bakom oss har fått marknaden att tro på en något lugnare räntehöjningstakt framöver, något som gett en stark medvind för börsen under senare delen av hösten. Det skriver Swedbanks chefsstrateg Mattias Isaksson i storbankens uppdaterade investeringsstrategi för december. 

Men hur snabbt och kraftfullt inflationen vänder nedåt, vilket kommer att styra centralbankernas agerande, är högst osäkert. Samtidigt är det nu mer intressant att hålla ögonen på ekonomin, poängterar chefsstrategen. 

– Risken att optimismens återkomst har gått lite för snabbt ser vi som överhängande.  Årets julklapp till marknaderna har redan kommit och vi ser begränsat utrymme för att det blir fler, skriver Mattias Isaksson. 

Trots att marknadsaktörerna är rörande överens om att det väntar sämre ekonomiska tider speglas inte det i prissättningen på börsen, enligt Swedbanks bedömning. Chefsstrategen uppger att den senaste tidens börsoptimism snarare drivits av tekniska faktorer än ”ljusglimtar i den ekonomiska utvecklingen”.

– När verkligheten kommer ikapp kan aktiemarknaden få en ny smäll samtidigt som de långa räntorna kan fortsätta ner. Vi minskar därför aktieexponeringen till förmån för ränteplaceringar, fortsätter han. 

Marknaden har inte tagit höjd för den väntade avmattningen i ekonomin, befarar Swedbank som tror att den kommer att göra sig synlig i början av nästa år. 

– Andra tillgångsslag är relativt sett mer intressanta. Marknaden rör sig snabbt och vi kan snart hamna på nivåer där det är mer intressant att addera risk, skriver Mattias Isaksson. 

Framöver ser banken störst möjligheter på obligationsmarknaden.

– En konjunkturnedgång är inprisad både av marknaden och makrodatan och vi har sannolikt sett den lokala toppen i marknadsräntor. Vår generellt negativa vy på konjunktur och marknad leder till större ränteexponering med förväntningar om sidledes till fallande långräntor, fortsätter chefsstrategen.