Aktietips Handelsbanken bedömer att konsumentsektorn går mot en liknande nedgång som under finanskrisen. Det innebär att vinstprognoserna för 2023 är alldeles för optimistiska, enligt bankens analytiker som ser en nedsida på upp till 36 procent. 

Efter några förhållandevis bra sommarmånader går konsumtionen mot en tydlig avmattning, skriver Handelsbanken i en ny sektoranalys. 

Bland annat påpekar storbanken att konsumentbolag som Husqvarna, Boozt, Thule, Mips och Electrolux redan har vinstvarnat under 2022.

”Mot bakgrund av att konsumentförtroende är på rekordlåga nivåer, energipriserna rekordhöga och räntorna stiger mer än många befarat bedömer vi att konsumtionen kommer att minska ytterligare under 2023”, går det att läsa vidare i sektoranalysen. 

Handelsbankens analytiker har tittat närmare på konsumtionsmönstren under de tre större recessioner som inträffat de senaste 50 åren och kommit fram till att de liknar varandra, trots att den makroekonomiska situtionen som föregick respektive nedgång skiljer sig åt. 

Storbanken gör bedömningen att den stundande konsumtionsnedgången kommer att påminna om utvecklingen år 2009, det vill säga under finanskrisen. Det indikerar att det finns en nedsida på 18 till 36 procent jämfört med analytikernas snittprognos vad gäller bolagens rörelseresultat för 2023, enligt Handelsbanken. 

I samband med den uppdaterade sektoranalysen gör storbanken flera rekommendationsändringar.

Bland annat sänker Handelsbanken den kortsiktiga rekommendation, som gäller på tre månaders sikt, för Electrolux Professional till behåll från tidigare köp. Detta till följd av att storbankens nya vinstestimat ”är betydligt lägre än nuvarande konsensusprognos för 2023”. 

I det kortare tidsperspektivet slopar Handelsbanken också sitt köpråd på Dometic och rekommenderar nu i stället att sälja aktien. Orsaken till det är bolagets ”cykliska slutmarknadsexponering och höga skuldsättning”, enligt storbankens analytiker.

Den långsiktiga rekommendationen, som gäller på tre års sikt, för både Dometic och Electrolux Professional kvarstår på ”Outperform”. 

Samtidigt höjs den kortsiktiga rekommendationen för Electrolux till köp från tidigare behåll. 

”Electrolux har redan varnat för att intäkterna kommer att mattas under det tredje kvartalet, gett en försiktig guidning för 2023 samt offentliggjort ett kostnadsbesparingsprogram”, skriver Handelsbankens analytiker, och tillägger:

”Därtill har råmaterialpriserna börjat sjunka, vilket borde bidra till att vinsten kan komma att börja öka redan under det andra kvartalet 2023.”

Storbankens långsiktiga rekommendation för Electrolux ligger kvar på ”Market perform”.