Börsen Börsen prisar in ett "drömscenario" när det kommer till inflationen, räntorna och ekonomin, enligt Danske Bank som varnar för bakslag på aktiemarknaden. 

Det är i den kvartalsvisa ”House View”-rapporten, där man samlat sina tankar kring marknadsutsikterna, som Danske Bank varnar kunderna för att ta allt för stora positioner på aktiemarknaden. 

”Även om vi ser lite ljusare ut på aktier nu än för tre månader sedan finns det fortfarande uttalade risker”, uppger banken i ett utdrag från rapporten på sin hemsida. 

Världsekonomin har utvecklats betydligt bättre än vad de flesta bedömare hade räknat med för bara några månader sedan, vilket bidragit till att lyfta börserna. Sedan bottennivåerna i september har exempelvis amerikanska S&P 500 och Stockholmsbörsen klättrat X respektive X procent. 

Den energikris som befarades i Europa blev heller aldrig verklighet. Samtidigt håller Kina på att öppna upp efter coronapandemin och olika makrodatapunkter signalerar att aktiviten i ekonomin kan ha slagit i botten och vara på väg upp igen. 

Sammantaget gör det att utsikterna för aktier ljusnat, poängterar Danske Bank, som dock tydligt markerar att det ännu inte är läge att blåsa faran över. 

”För tillfället verkar marknaderna nästan prisa in ett drömscenario där inflationen faller tillbaka enligt plan, centralbankerna slutar höja räntorna i närtid och vi får en så kallad mjuklandning i ekonomin”, skriver Danske Bank, och fortsätter:

”Höga värderingar, negativ vinsttillväxt i bolagen och en fortsatt restriktiv penningpolitik gör dock att det finns risk för ett bakslag längre fram.”

Storbanken betonar också att börsbolagens bokslut för 2022  överlag inte bjöd på några positiva överraskningar . 

”Vi räknar med att företagen kommer att fortsätta utmanas resultatmässigt då vi står inför en period med lägre efterfrågan än tidigare samt högre löner och insatspriser”, skriver Danske Bank vidare i rapporten.

Framöver väntar sig banken en period av ”hög volatilitet” på marknaden. 

”Därför rekommenderar vi en balanserad strategi mellan aktier och obligationer i portföljen”, skriver Danske Bank.