Singapores skyline. Landet utgör omkring 33 procent av MSCI:s Asean-index, som täcker de Sydostasiatiska börserna.

Börsen Den som letar efter stabila marknader för sina sparpengar ska undvika hela Sydostasien, enligt JP Morgan. Storbankens analytiker spår att börserna i regionen kommer att göra ett "bungyjump" under 2023. 

Enligt amerikanska JP Morgan väntar rejäla kurssvängningar på de sydostasiatiska börserna. Nästa år kommer marknadsrörelserna att påminna om ett ”bungyjump”, slår storbanken fast i en ny analys, rapporterar CNBC

Det mest sannolika är att en skarp nedgång under första halvåret 2023 följs av en kraftig återhämtning innan börserna återigen vänder nedåt för att sedan plana ut på ”absoluta botten”, eller ”rock bottom”, uppger JP Morgans analytiker under ledning av Rajiv Batra.

Storbanken räknar med att MSCI:s sydostasiatiska Asean-index letar sig tillbaka till 2022-års lägstanivåer, men utesluter inte att kursfallet blir ännu större, rapporterar CNBC vidare. 

Den bistra prognosen bygger på att konsumenternas köpkraft minskar i regionen på grund av penningpolitiska åtstramningar och högre lånekostnader. Samtidigt ligger redan hushållens sparande på låga nivåer, lyfter JP Morgans analytiker fram i analysen. 

Det sydostasiatiska indexet föll 22 procent från toppnoteringen i februari fram till bottenkänningen i oktober. Därefter har MSCI Asean rusat 10 procent när marknaden fått upp hoppet om lättade coronarestriktioner i Kina och att USA:s centralbank Federal Reserve ska lätta på bromsen i penningpolitiken. Kursutvecklingen räknas i dollar. 

MSCI Asean rymmer totalt 170 stora- och medelstora bolag i Singapore, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand och Vietnam. De tre största marknaderna är Singapore, Thailand och Indonesien som utgör 33, 21 respektive nära 20 procent av indexet.