Aktierekar Bank of America Securities har inlett bevakning av Alleima med köprekommendation. Riktkursen är 50 kronor. Det framgår av en analys.

Banken resonerar att den pågående återhämtningen inom Alleimas högmarginalssegment Olja och gas till viss del kan kompensera för svagheter inom andra segment.

Höga priser på energi utgör en betydande oro, men Alleima har prissäkrat 80 procent av den el som används till verksamheten fram till slutet av 2023. Det inger trygghet åtminstone på kort sikt, enligt banken.

Aktien i Alleima var upp 0,5 procent till 39:30 kronor efter en dryg timmes handel på måndagen.